Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Nemščina Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

Prima 2
Učni komplet za nemščino v 5. razredu osnovne šole
   
                
                                  
  učbenik                                   delovni zvezek  
Nakup!                             Nakup!      
   
 

Učbeniški komplet Prima 2 slovenskih avtoric sestavljajo: 
 

·         učbenik,

·         delovni zvezek,

·         zvočni posnetki in

·         priročnik za učitelja.

 

Prima 2 je nadaljevanje Prime 1. Vsebuje tematska poglavja, predpisana za peti razred devetletne osnovne šole.

 

Za vsako lekcijo naj bi potrebovali 6 do 7 šolskih ur, torej za cel učbeniški komplet približno 105 ur. Kako hitro predelamo učbeniški komplet, je odvisno
od posameznega učitelja in skupine učencev.

 

Učbenik vsebuje 15 lekcij, vaje pa so nekoliko obsežnejše kot v Primi 1. Vsaka
je sestavljena iz zgodbe in vaj, ki jih dopolnjujejo vaje v delovnem zvezku.

Vsako lekcijo uvede zgodba v obliki stripa, s pomočjo katere učenci usvajajo
in utrjujejo slušne, govorne in bralne zmožnosti.

 

Na naslednjih dveh straneh sledijo fonetične vaje, vaje za slušno razumevanje, vaje za utrjevanje novih jezikovnih struktur in usvajanje ter bogatenje besedišča. Delo poteka v skupini ali dvojicah. Na koncu lekcij so kratke zgodbice, ki so  vsebinsko povezane z lekcijami.

 

Na koncu učbenika je, tako kot v Primi 1, nekaj pesmic ter dve daljši "gledališki" igri – "Maxis Hut" in "Familie Stock geht in die Ferien", ki ne vsebujeta neznanega besedišča.

 

Vaje v delovnem zvezku služijo utrjevanju in ponavljanju nove snovi ter
urjenju pisne zmožnosti. Vaje so razdeljene na tri težavnostne stopnje:
lažje, srednje težke (en ježek) in težje (dva ježka).

   
 

  letna priprava

   
   
   Pridružite se nam! 
    
Učbenik
Avtorici: Marinka Maležič, Gertruda Kostajnšek
Založba: DZS, d. d.
Delovni zvezek
Avtorici: Marinka Maležič, Gertruda Kostajnšek
Založba: DZS, d. d.
Učbenik Prima 2 je potrjen po obstoječih učnih načrtih in ima neomejeno veljavnost.
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov