Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Nemščina Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija
Prima 1, nemščina za mlade začetnike
Učni komplet za nemščino v 4. razredu osnovne šole
  
     
                        
učbenik                                   delovni zvezek  
 
Nakup!                             Nakup!        
     
 

Učbeniški komplet Prima 1, nemščina za mlade začetnike slovenskih avtoric sestavljajo:
 

·         zvočni posnetki 
zvočni posnetki so brezplačni ob predhodni registraciji.
>> REGISTRACIJA


·         učbenik

·          delovni zvezek

·         priročnik za učitelja 

 

Stopnja 1 vsebuje snov za približno 90 ur, vsaka lekcija je predvidena za 3 – 5 ur. Učbenik vsebuje 21 lekcij. Vsaka je sestavljena iz zgodbe in vaj, ki jih dopolnjujejo vaje v delovnem zvezku, s pomočjo katerih učenci usvajajo in utrjujejo slušne, govorne in bralne zmožnosti.

 

21 enot temelji na posrečenih zgodbicah, ki so otrokom blizu in jim nudijo veliko možnosti za igranje vlog ter medsebojno komunikacijo. - Vaje in igrice za utrjevanje nove snovi so primerne za različne tipe učencev, tako da se lahko vsakdo izkaže na tistem področju, kjer je najboljši. Poudarek je predvsem na utrjevanju slušnih in govornih spretnosti pa tudi na usvajanju in utrjevanju bralnih in pisnih spretnosti, ki vodijo k nazornemu, dinamičnemu, k igri usmerjenemu učenju, primerno starostni skupini učencev v 2. triletju OŠ.

 

Vsako lekcijo uvede zgodba v obliki stripa, v sedmih do osmih slikah brez besedila. Na drugi strani se zgodba ponovi, tokrat z besedilom v oblačkih. Sledijo vaje za utrjevanje usvojene snovi.

Na naslednjih dveh straneh sledijo fonetične vaje, vaje za slušno razumevanje, vaje za utrjevanje novih jezikovnih struktur in usvajanje ter bogatenje besedišča. Delo poteka v skupini ali dvojicah. Na koncu večine lekcij so prisrčne pesmice.

 

Vaje v delovnem zvezku služijo utrjevanju in ponavljanju nove snovi ter urjenju pisne zmožnosti. Vaje so razdeljene na tri težavnostne stopnje: lažje, srednje težke (en ježek) in težje (dva ježka). Srednje težke in težje naloge so namenjene boljšim oziroma hitrejšim učencem, ostali pa jih lahko rešijo ob pomoči učitelja ali doma. 
 
     
 

 letna priprava

 
     
     
   Pridružite se nam!   
     


 
Učbenik
Avtorice: Marinka Maležič, Jelka Dežman, Gertruda Kostajnšek
Založba: DZS, d. d.
Delovni zvezek
Avtorice: Marinka Maležič, Jelka Dežman, Gertruda Kostajnšek
Založba: DZS, d. d.
Učbenik Prima 1, nemščina za mlade začetnike je potrjen po obstoječih učnih načrtih in ima neomejeno veljavnost
Nemščina
Prima, potrjeni učbeniki za nemščino kot izbirni predmet v 3. triletju
• več
Italijanščina
In bocca al lupo, ragazzi!, potrjeni učbeniki za italijanščino kot izbirni predmet v 3. triletju
• več
Francoščina
Adosphere in Amis et compagnie, potrjeni učbeniki za francoščino kot izbirni predmet v 3. triletju
• več
Španščina
Joven.es in Chicos chicas, potrjeni učbeniki za španščino kot izbirni predmet v 3. triletju
• več
Angleščina kot izbirni predmet oz. 2 tuji jezik
Energy, potrjeni učbeniki za angleščino kot izbirni predmet v 3. triletju
• več
Pregled potrjenih učbenikov Šolskega epicentra za srednje šole

• več
Angleščina v 2. triletju
Reach for the Stars, priljubljeni učbeniki za angleščino v 2. triletju
• več
Angleščina v 1. triletju
Our Discovery Island
• več
Angleščina v 3. triletju
New Challenges, novi potrjeni učbeniki za angleščino v 3. triletju
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov