Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Angleščina Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija
OUR DISCOVERY ISLAND 1
Učni komplet za angleščino v 1. triletju osnovne šole                          
  
   
                     
             
učbenik                                   delovni zvezek  
Nakup!                             Nakup!      
   
   

Novi učbeniški kompleti založbe Pearson, vodilne svetovne založbe na področju izobraževanja, vam bodo pomagali pri doseganju ciljev, ki jih opredeljuje nov učni načrt za tuji jezik v prvem vzgojno izobraževalnem obdobju. Sledijo smernicam učnega načrta, ki izpostavlja specifične zahteve poučevanja tujega jezika v prvem obdobju. Poučevanje mora potekati po načelih, ki veljajo za zgodnje učenje. Pri tem je poudarek predvsem na integriranem učenju tujih jezikov, za katerega v strokovni literaturi uporabljajo tudi izraz CLIL (Content and Language Integrated Learning).

 

Učbeniški kompleti Our Discovery Island:

 

ü So usklajeni z učnim načrtom

ü upoštevajo načela zgodnjega poučevanja jezika

ü vključujejo CLIL in medpredmetne povezave

ü učijo jezik kot sredstvo mišljenja

ü razvijajo digitalne zmožnosti

 

·         Our Discovery Island zagotavlja celostno učenje jezika. Dogodivščine, s katerimi se otroci srečajo na tematskih otokih, so v vsaki stopnji prilagojene kognitivnemu, emocionalnemu in socialnemu razvoju otrok v določeni starosti!

·         Our Discovery Island zagotavljajo varno in spodbudno okolje za spoznavanje in učenje jezika

·         Z zabavnimi igricami, pesmicami in napevi je zagotovljeno neprestano ponavljanje in utrjevanje

·         Zgodbice, dogodivščine in prikupni junaki zagotavljajo dodatno motivacijo in zagotovijo čustveno in intelektualno vpletenost otrok.

·         Učbeniški kompleti Our Discovery Island spodbujajo učenje ob igralnih dejavnostih, saj nagovarjajo otroško željo po igri, raziskovanju, ustvarjanju in navezovanju stikov ter sklepanju prijateljstev. Dogajanje je postavljeno v domišljijski svet, vendar hkrati ostaja povezano z vsakdanjimi situacijami.

·         Omogočajo konkretno organizacijo pouka, s situacijskimi priložnostmi in pogostim izmenjavanjem različnih krajših aktivnosti. prav tako omogočajo uporabo konkretnih materialov in vizualne podpore.

·         Učence spodbujajo k multisenzornemu učenju, ki omogoča ustvarjanje povezav in pridobivanje asociacij na obravnavane vsebine, kar pripomore k boljši zapomnitvi in uporabi naučenega.

 

Učbeniški komplet sestavljajo:

·         Učbenik                                                                                      

·         Delovni zvezek                                                                             

·         Priročnik za učitelja                                                                       

·         Avdio CD                                                                                     

·         Active Teach, Gradivo za interaktivno tablo                                       

·         DVD                                                                                           

·         Komplet posterjev                                                                         

·         Flashcards                                                                                   

·         Storycards                                                                                                       
                                                                                                 

 

Gradivo za interaktivno tablo vsebuje:

·         celoten učbenik v elektronski obliki,

·         zvočne posnetke k vajam v učbeniku in delovnem zvezku,

·         video posnetke in pripadajoče delovnime liste,

·         celotno vsebino Multi-ROMa, ki je priložen priročniku za učitelja,

·         omogoča dodatno možnost testov slušnega razumevanja!

 

Priročnik za učitelja vsebuje:

  • didaktično predstavitev kompleta Our Discovery Island,
  • didaktizirane učne enote in učne priprave,
  • dodatne delovne liste in teste v e-obliki, ki omogoča urejanje,video posnetke in delovne liste k video posnetkom.
   

   
   letne učne priprave (Kmalu!)
   dnevne učne priprave (napovedujemo)
   
 
  

 
Učbenik
Avtorica: Linnette Ansel Erocak
Series Consultant: Jeanne Perret
Založba: Pearson
Delovni zvezek
Avtorica: Linnette Ansel Erocak
Series Consultant: Jeanne Perret
Založba: Pearson
Sorodna gradiva
Our Discovery Starter
• več
Angleške igralne urice
• več
Pridobivanje tujega jezika v otroštvu
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov