Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Angleščina Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija
REACH FOR THE STARS 4
Učni komplet za angleščino v 4. razredu osnovne šole
  
   
  Učbeniki Reach for the Stars so že več kot 10 let eni izmed najbolj priljubljenih učbeniških kompletov za angleščino v 2. triletju. Čas je za prenovo! www.vedez.si/AlwaysRFS 
   
  Nova izdaja učbenikov Reach for the stars 4 je potrjena po novih učnih načrtih, sprejetih februarja 2016!
   
   SKLEP 
   
   
       nakup                                 nakup
   
   
                     
učbenik                                   delovni zvezek  
Nakup!                             Nakup!      

 
     
     
     letne učne priprave
     učni sklopi
     
  Zvočno gradivo je na voljo v formatu mp3. Vsebina je plačljiva. 
>> NAROČILO GESLA 


     
Dodatni delovni listi in naloge za preverjanje znanja so na voljo v Vedeževem e-paketu!

 >> NAROČILO BREZPLAČNEGA GESLA 
     


Učni komplet Reach for the stars je zasnovan je na celostni metodi poučevanja jezika (Total Physical Response), ki vključuje tako vidni in slušni kot gibalni vidik učenja. Poudarek je na razvijanju slušnih zmožnosti in nebesednem odzivu, šele zatem na govoru. Projektno delo zahteva sodelovanje, ob jezikovni uporabi izdelka pa razvija tudi samostojnost v jezikovnem izražanju. Delovni zvezek z različnimi vajami dopolnjuje in nadgrajuje učbenik. Na koncu vsake enote je slikovni slovarček, ki ga oblikuje učenec sam, tako da v ustrezne okvirčke nalepi oziroma nariše sličice usvojenih besed. Priložen je plakat z nalepkami, s katerimi učenec sam ovrednosti svoje znanje.

CILJI VERTIKALE
S pomočjo treh dopolnjujočih se učbenikov domačih avtoric postaviti temelje angleškega jezika slovenskim učencem. Učbeniški kompleti Reach for the Stars postopoma prehajajo od maternega na tuji jezik in sledijo slovenskemu učnemu načrtu ter se tako približajo učencu in učitelju. Avtorice so izhajale iz svoje prakse in upoštevale težave, s katerimi so se srečevale pri poučevanju angleškega jezika. Reach for the Stars je zato učbenik, napisan po meri slovenskega učenca.

KORISTI ZA UČITELJA
• Komponente učbeniškega kompleta se med seboj dopolnjujejo in smiselno povezujejo.
• Upoštevani so različni tipi inteligenc.
• Razvija vse štiri jezikovne zmožnosti, vendar je poudarek na razvijanju slušnih zmožnosti in nebesednem odzivu, šele za tem na govoru.
• Snov je sistematično obravnavana in utrjena.
• Učenec ob seznanjanju s kulturo angleško govorečih dežel krepi tudi zavest o lastni kulturi.
• V vsaki učni enoti v učbeniku sta dve zgodbi v stripu – realna in domišljijska, ki spodbijata k igri vlog.
• Snov se utrjuje z različnimi aktivnostmi: poslušanje, petje, govorjenje, barvanje, povezovanje, branje (in pisanje v delovnem zvezku), pesmice, rime, izštevanke in projekti, s katerimi se učenci tudi ustvarjalno izražajo.
• Nivojsko diferencirane vaje učence postopno navajajo na nivojski pouk.
• Delovnemu zvezku je priložen plakat z nalepkami v obliki zvezdic, ki služi samoocenjevanju znanja učencev.

 

 

 
Podatki o gradivu
Učbenik
Avtorici: Magdalena Novak, Jožica Nuč
obseg: 80 strani

Delovni zvezek
Avtorici: Magdalena Novak, Jožica Nuč
obseg: 80 strani

Učbenik Reach for the stars 4 je potrjen po učnih načrtih, sprejetih leta 2011.
19. 5. 2016 je bila na 177. seji SSSI potrjena prenovljena izdaja Reach for the stars 4. Prenovljena izdaja je potrjena po novem UN, sprejetem februarja 2016.
• več
Sorodna gradiva
Reach for the Stars 5
• več
Reach for the Stars 6
• več
Italijanščina
potrjeni učbeniki za italijanščino v 3. triletju
• več
Angleščina
New Challenges, potrjeni učbeniki za 3. triletje
• več
Nemščina
Prima, potrjeni učbeniki za nemščino v 3. triletju
• več
Španščina
potrjeni učbeniki za španščino v 3. triletju
• več
Francoščina
potrjeni učbeniki za francoščino v 3. triletju
• več
Epi bralne značke

• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov