Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Italijanščina Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija
In bocca al lupo, ragazzi! 1
Učbeniški komplet za italijanščino v osnovni šoli
  
   
                 
      učbenik                                  delovni zvezek  
        nakup                         nakup
                                   

NOVO!   
  
Sklep potrjen za italijanščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju Slovenske Istre za 6. in 7. razred   
   
  Sklep - potrjeno za italijanščino kot izbirni predmet za 7. do 9. razred
   
       

Nov učbeniški komplet In bocca al lupo, ragazzi! omogoča aktivno in sodobno učenje in poučevanje jezika.
Usvojeno znanje je takoj tudi praktično uporabljeno – poudarek je na nalogah produktivnega tipa, veliko je timskega dela, učenci obravnavano besedišče in nove slovnične strukture takoj preizkušajo v praksi. Dejavnosti so oblikovane skladno z načeli komunikacijskega pristopa, so torej osredinjene na učenca in osredotočene na razvoj sporazumevalne kompetence.
 

   
   Vsako stopnjo učbenika sestavljajo 3 moduli po 5 enot
   Na uvodni strani vsakega poglavja so opredeljeni cilji posamezne enote
   Vsaka didaktična enota predstavi eno od italijanskih regij kar lahko služi kot iztočnica za razvoj medkulturne kompetence
   Ob koncu vsake enote je sistematičen pregled slovnice v rubriki Grammatica
   V učbeniškem kompletu se smiselno prepletajo vse štiri jezikovne spretnosti.  
   
  Dobrodošla posebnost učbeniškega kompleta In bocca al lupo, ragazzi! 1 je tudi to, da je ena stopnja potrjena za vsa tri leta učenja italijanščine kot izbirnega predmeta oz. drugega tujega jezika (torej za 7., 8. in 9. razred). oz. v primeru italijanščine kot drugega jezika na narodno mešanem območju slovenske Istre ena stopnja za dve leti (za 6. in 7. oziroma za 8. in 9. razred). 
   
   
   
 
 
  

 
Več informacij ali možnost oglednega izvoda:

01/30 69 839
marta.praprotnik@dzs.si

naročite svoj ogledni izvod

• več
Podatki o gradivu
In bocca al lupo, ragazzi! 1
Avtorji: J. Caon, M. Piaia, W. Ceccon, O. Primucci, M. De Gerone, T. Raffaelli, C. Dordi, R. Vaccarin
Založba: Alma Edizioni

Učbenik In bocca al lupo, ragazzi! 1 je potrjen po obstoječih učnih načrtih za italijanščino kot drugi tuji jezik oz. izbirni predmet v osnovnih šolah (trenutno ima neomejeno veljavo).

NOVO! V postopku potrjevanje tudi za italijanščino kot drugi jezik na narodno mešanem območju slovenske Istre!
Italijanščina
In bocca al lupo, ragazzi! 2
• več
Angleščina
New Challenges, potrjeni učbeniki za 3. triletje
• več
Nemščina
Prima, potrjeni učbeniki za nemščino v 3. triletju
• več
Španščina
potrjeni učbeniki za španščino v 3. triletju
• več
Francoščina
potrjeni učbeniki za francoščino v 3. triletju
• več
Epi bralne značke

• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov