Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Fizika Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 2
Učni komplet za fiziko v 9. razredu osnovne šole
                                                                                                                 
                         Nakup!
      učbenik                             delovni zvezek
     
Strokovni svet RS je na svoji 167. seji dne 18. 12. 2014 ponovno potrdil učbenik
Fizika, narava, življenje 2 - sklep o potrditvi. 

Vsebine delovnega zvezka za 9. razred so obravnavane po enakem vrstnem redu kot
v učnem načrtu, čeprav vrstni red ni obvezujoč, in posodobljene glede na nove zahteve.
Pri pospešenem gibanju in Newtonovih zakonov ni večjih sprememb, prav tako ne pri delu
in energiji. Pri toploti pa je zdaj vključena zgradba snovi. Po električnih in
magnetnih pojavih pride novo poglavje o fiziki in okolju, ki obsega le eno učno enoto. Delovni zvezek obravnava drugo polovico snovi po učnem načrtu.
Struktura delovnega zvezka ostaja enaka. Vsako poglavje vsebuje vprašanja in naloge, poskuse in preverjanje, ki ustrezajo različnim stopnjam zahtevnosti.


Slikovno gradivo
je prenovljeno, poenostavljeno in še bolj nazorno.


                              
   Dodatek k učbenikoma za 8. in 9. razred obravnava vsebine, ki 
       jih zahtevata nova učna načrta za fiziko v 8. in 9. razredu.

Dodatek obsega:
 

- Vsebinski sklop Uvod v fiziko: napake pri merjenju, računanje s
   pretvarjanjem enot, primer sklepnega računa za zapis razmerja,
   razlaga svetlobnega leta, mikro in makro velikosti.

- Vsebinski sklop Svetloba: poglavje je novo po učnem načrtu.

- Vsebinski sklop Delo in energija: energijski viri, pridobivanje energije
   in okoljska vprašanja.

- Vsebinski sklop Fizika in okolje: poglavje je novo po učnem načrtu. 

Dodatek v PDF formatu!

   

        


Dodatne vsebine                                                                                            


      Predlog letne učne priprave                       
Fizika - Vprašanja in odgovori za 8. in 9. razred
Fizika - Dodatna vprašanja in odgovori za 8. in 9. razred (1. del)
Fizika - Dodatna vprašanja in odgovori za 8. in 9. razred (2. del)
Fizika 9 (vaje)
Fizika 9 (test 1 , test 2)
  Fizikalni poskusi in njihove razlage - Ohmov zakon
     
    Pri poučevanju fizike vam priporočamo: 
   

 
Podatki o gradivu
Učbenik
Avtorji: Milan Ambrožič, Erik Karič, Samo Kralj, Gorazd Planinšič, Mitja Slavinec, Aleksander Zidanšek
Obseg: 160 strani

Delovni zvezek-nov
Avtorici: Vida Lojevec Mrvič, Marjeta Petrica,Polonca Ponikvar Petrica
Obseg: 127 strani
Sorodna gradiva
Fizika, narava, življenje 1
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov