Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Fizika Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE 1
Učni komplet za fiziko v 8. razredu osnovne šole
                                                                                                                  
                             Nakup!                   
     učbenik                                      delovni zvezek                                              
                       
Strokovni svet RS je na svoji 167. seji dne 18. 12. 2014 ponovno potrdil učbenik
Fizika, narava, življenje 1 - sklep o potrditvi.

Delovni zvezek je prenovljen in usklajen z novim učnim načrtom. Vsebine delovnega zvezka so obravnavane po enakem vrstnem redu kot v učnem načrtu, čeprav vrstni red ni obvezujoč, in posodobljene glede na nove vsebine. Uvodni del obravnava velikostne stopnje v naravi. Uvaja svetlobno leto, zapis razmerij s sklepnim računom, iskanje po virih. V delovni zvezek se spet vrača optika, ki obravnava odboj in lom ter preslikave. Delovni zvezek vsebuje še poglavje o gostoti, tlaku in vzgonu.


Struktura delovnega zvezka ostaja enaka. Vsako poglavje vsebuje vprašanja in naloge, poskuse in preverjanje, ki ustrezajo različnim stopnjam zahtevnosti.

Slikovno gradivo je prenovljeno, poenostavljeno in še bolj nazorno.


 Dodatek k učbenikoma za 8. in 9. razred obravnava vsebine, ki 
       jih zahtevata nova učna načrta za fiziko v 8. in 9. razredu.

Dodatek obsega:
 

- Vsebinski sklop Uvod v fiziko: napake pri merjenju, računanje s
   pretvarjanjem enot, primer sklepnega računa za zapis razmerja,
   razlaga svetlobnega leta, mikro in makro velikosti.

- Vsebinski sklop Svetloba: poglavje je novo po učnem načrtu.

- Vsebinski sklop Delo in energija: energijski viri, pridobivanje energije
   in okoljska vprašanja.

- Vsebinski sklop Fizika in okolje: poglavje je novo po učnem načrtu.

  Dodatek v PDF formatu!

   
 

        


Dodatne vsebine                                                                                                 


      Predlog letne učne priprave                       
Fizika - Vprašanja in odgovori za 8. in 9. razred
Fizika - Dodatna vprašanja in odgovori za 8. in 9. razred (1. del)
Fizika - Dodatna vprašanja in odgovori za 8. in 9. razred (2. del)
Fizika 8 (vaje)
Fizika 8 (test 1 , test 2)
  Fizikalni poskusi in njihove razlage - Poskusi s tlakom
     
    Pri poučevanju fizike vam priporočamo:  
   

 
Podatki o gradivu
Učbenik
Avtorji: Milan Ambrožič, Erik Karič, Samo Kralj, Gorazd Planinšič, Mitja Slavinec, Aleksander Zidanšek
Obseg: 164 strani

Delovni zvezek-nov
Avtorici: Vida Lojevec Mrvič, Marjeta Petrica, Polonca Ponikvar Petrica
Obseg: 122 strani
Sorodna gradiva
Fizika, narava, življenje 2
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov