Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Slovenščina Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

HEJ, HOJ 4 in berilo V OZVEZDJU BESED 4
Učni komplet za slovenščino v 4. razredu osnovne šole
 
               
                      
  
učbenik                            samostojni delovni            delovni zvezek                 berilo
                              zvezek v dveh delih        v dveh delih
   
  Učbenik Hej hoj 4 je bil potrjen 176. dopisni seji Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje, od 14. do 21. aprila 2016; sklep o potrditvi! 

Berilo V ozvezdju besed 4 je bilo potrjeno na 177. seji Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje (19. 5. 2016).
   

   

      

NOV učbeniški komplet Hej, hoj 4 za pouk slovenščine je usklajen s posodobljenim učnim načrtom.

Učbenik Hej, hoj 4 sestavlja pet strnjenih poglavij, kjer učenec spoznava jezikovne pojme, njihove zakonitosti in pravila rabe:

1. Spet v šoli (pogovor, ponovimo abecedo, od besede do besedila, povedi in končna ločila, pripovedovalno besedilo, bogatimo besedišče, občna in lastna imena, predlogi, razglednica, opravičilo)
2. Veselo na delo (predstavitev poklica, pišimo pravilno, trdilne in nikalne povedi , vejica, zapis števil, telefonski pogovor )
3. Pozdravljeni, prijatelji (slovenščina in drugi jeziki, sporočila, velika začetnica, opis osebe, obrazec, novica)
4. Zima, zima bela (uradno – neuradno, govorimo – poslušamo, seznam – cenik, jedilnik, popravna znamenja, nagajive besede in glasovi, prošnja )
5. Živi svet živali (obnova, opis živali, zahvala)
 

Samostojni delovni zvezek  Hej, hoj 4 v dveh delih

Berilo V ozvezdje besed 4


Delovni zvezek Hej, hoj 4 je na voljo v prenovljeni izdaji. Vanj so že vključene  vsebine/naloge prenovljene izdaje učbenika in nekaj novih vaj za tvorjenje besedil. Naloge, katerih vsebine ni več v četrtem razredu (reklama, pismo, opis predmeta, obvestilo) smo nadomestili z novimi. Vsebina še naprej ostaja razdeljena na posamezna poglavja, ki bodo z novimi  »jezikovnimi naslovi« podpoglavij še bolj povezana z učbenikom.


Star učbenik Hej, hoj 4 je veljaven do konca šolskega leta 2016/2017. 

Berilo Pozdravljen, svet je potrjen po posodobljenem učnem načrtu. 
Za brezplačen dostop do spodaj navedenih gradiv se je potrebno registrirati v rubriki Vedežev e-paket.


Letna priprava za jezik in književnost po prenovljenem 
UN 2016/2017 - novo

Dnevne priprave po prenovljenem UN - 2016/2017 - novoDnevne priprave
po prenovljenem UN

1. sklop: Spet v šoli
2. sklop: Veselo na delo
3. sklop: Pozdravljeni, prijatelji
4. sklop: Zima, zima bela
5. sklop: Živi svet živali
 

 
Podatki o gradivu
Berilo 4
Avtorica: Barbara Hanuš
Obseg: 172 strani

Učbenik
Avtorici: Damijana Šubic, Andreja Dvornik
Obseg: 50 strani

Hej, hoj 4
Samostojni delovni zvezek v dveh delih

Sorodna gradiva
Berilo 5 in Hej, hoj ostani z menoj 5
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov