Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Spoznavanje okolja Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

     RAZISKUJEM IN RAZMIŠLJAM 2 
   Učni komplet za spoznavanje okolja v 2. razredu 
   
                    
   učbenik                                        delovni zvezek
      Nakup!                                      Nakup!
   
  Vsebina kompleta (učbenik in delovni zvezek) Razi­skujem 
in razmišljam 2
 
 je usklajena s posodobljenim učnim načrtom in
nadgrajuje  
didaktično zgradbo učbenika  za 1. razred.
Vsebuje vse učne vsebine, določene 
z učnim načrtom.

 

Vsebina je razdeljena na štiri poglavja: Jesen, Zima, Pomlad, Poletje.

Posamezna poglavja

·        uvaja dvostranska risba istega kraja v različnih letnih časih,

·        označujejo različne barvne podlage in majhne »slikovne zgodbe«
v spodnjem robu strani.

 

Poglavja so razdeljena na različno število naslovov. Pri razporeditvi naslovov
smo upoštevali zahtevnost posamezne vsebine (oziroma ciljev) in ustaljeno
prakso številnih učiteljev. 

 

Učbenik Raziskujem in razmišljam 2

·        Vsak naslov (tema) je prikazan na dvojni strani.

·        V spodnji pasici so zapisani operativni cilji, namenjeni odraslim. Tako 
je posebej poudarjena želja po sistematičnem doseganju ciljev, kar učitelji
na koncu ure (enote) lahko tudi preverijo.

·        Večina tem se začenja z vprašanjem v oblačku ali stripu, s čimer
spodbujamo razmišljanje vsakega posameznega učenca in hkrati tudi
iskanje odgovorov na vprašanja, kot so:
Kaj misliš …? Kaj že veš?
Kako si predstavljaš?…

·        Izražanje različnih mnenj je temelj radovednosti (Kdo ima prav?) in
hkrati motivacija za nadaljnje učenje. Od znanja, ki ga učenci že imajo,
je odvisno, kako ga bodo dopolnjevali in nadgrajevali. S takim
pristopom avtorji spodbujajo konstruktivistični način učenja
oziroma poučevanja.

·        Poleg vsebinskega znanja je nujno razvijati tudi procesno znanje, zato
je nujna povezava učbenika in delovnega zvezka. Predlogi za vaje so
v učbeniku napisali na točno določenem mestu, saj je v tem
starostnem obdobju nujno učenje na podlagi praktičnih dejavnosti
in konkretnih izkušenj.

·        Vzpostavljena je smiselna povezava: učbenik – delovni zvezek –
osebni zvezek – e-učbenik
, saj zgolj uporaba učbenika ni dovolj
za uspešno učenje. Na povezave opozarjajo posamezni simboli.
S
tem izboljšamo kakovost samostojnega dela učencev in
omogočimo diferenciacijo pouka. V učbeniku spodbujajo diferenciacijo
tudi naloge, označene z besedilom »Lahko narediš vajo …«.

·        Ikona za »obisk« interaktivnega gradiva e-spoznavanju okolja 2
(potrjen je kot e-učbenik) usmerja učence na spletne
naslove, kjer
učenec najde
dodatne informacije in vaje za utrjevanje znanja.

·        Za simbolno figuro so avtorji izbrali medveda, saj želijo pri učencih
spodbujati zavedanje o pomembnosti naravne in kulturne
dediščine. »Medvedji prijatelj« učence s humornimi komentarji zabava
in spodbuja k drugačnemu razmišljanju, velikokrat z drugega zornega kota.


 

Delovni zvezek Raziskujem in razmišljam 2

·        Vsebina je razdeljena na 40 straneh.

·         Navodilo v učbeniku učenca opozori, katero vajo oziroma aktivnost
naj v delovnem zvezku naredi.

·        V zavihku je 16 prilog, namenjenih izrezovanju in lepljenju v osebni zvezek.

   
  OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 2
Učni komplet za spoznavanje okolja v 2. razredu osnovne šole
   
           
učbenik                               delovni zvezek

Učbenik Opazujem, raziskujem, razmišljam 2 je veljaven do konca šolskega 
leta 2016/2017.
   
Pri poučevanju predmeta spoznavanje okolja priporočamo uporabo  
Vedeževega e-gradiva za spoznavanje okolja 1, 2 in 3.

Odlike e-gradiva:

·         Dostopen brezplačno.

·         Usklajen z učnim načrtom.

·         Prilagojen razvojni stopnji otrok.

·         Uporaben tudi brez spletne povezave.

·         Uporaben doma in v šoli.


       


Dodatne vsebine                                                                                  


Dnevne priprave po posodobljenem UN

Predlog letne učne priprave po posodobljenem UN
Priloga za starše in učitelje (učbenik)
Priloga za starše in učitelje (delovni zvezek)
Učni listi                                                                                             

Travnik
Gozd
Polje
Sadovnjak
Predstavitveni letak za gradiva Raziskujem in razmišljam za 1. triletje 
   
  Pri poučevanju spoznavanje okolja vam priporočamo:
   
     

 
Podatki o novem gradivu
Učbenik
Avtorji: Darja Skribe Dimec, Maja Umek, Dušan Vrščaj, Ana Gostinčar Blagotinšek, Vera Čonč
Obseg: 72 strani
Strokovni svet RS je na svoji 156. seji dne 25. 4. 2013 učbenik potrdil.
Delovni zvezek
Avtorji: Darja Skribe Dimec, Maja Umek, Ana Gostinčar Blagotinšek, Dušan Vrščaj, Vera Čonč
Obseg: 64 strani

E-učbenik
Avtorji: Darja Skribe Dimec, Maja Umek, Dušan Vrščaj, Ana Gostinčar Blagotinšek, Vera Čonč
Potrjen po posodobljenem UN!
Sorodna gradiva
Vedeževo e-okolje 1,2,3
• več
Raziskujem in razmišljam 1
• več
Opazujem, raziskujem, razmišljam 3
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov