Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Kemija Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

KEMIJA DANES 2
Učni komplet za kemijo v 9. razredu osnovne šole
   
                   
   Učbenik                                        Nov učbenik -   že izšel


V šolskem letu 2015/2016 smo izdali prenovljen učbenik Kemija danes 2.
 
Učbenik Kemija danes 2 je bil potrjen na 177. seji Strokovnega sveta
RS za splošno izobraževanje (19. 5. 2016).

Obvestilo o učbenikih za kemijo - šol. l. 2016/2017! 


             Nakup!
  Delovni zvezek                           PRENOVLJENI delovni zvezek
                                                                       

   

Prenova didaktičnega kompleta

      
         
KEMIJA DANES 2, delovni zvezek


Poglavja:

1. Kisline, baze in soli

2. Organske kisikove spojine

3. Organske dušikove kisline

4. Množina snovi 

 Izbrani poskusi so preprosti za izvedbo, nekatere izvajajo učenci v 
           dvojicah ali v skupini, zahtevnejše pa izvede učitelj.

           Večina nalog je namenjena ponavljanju in utrjevanju učne snovi. Naloge 
           lahko učenci rešujejo sami ali v skupini, v šoli ali za domačo nalogo.

 

 Posebna znanja so posebej označena.

 

 Pri nekaterih nalogah učenci najdejo odgovore z brskanjem po spletu 
           ali knjigah.

 

 Novost v delovnem zvezku so testi na koncu vsakega poglavja, s 
           katerimi učenci preverijo svoje znanje.Obseg delovnega zvezka je 96 strani.
 Vzorčne strani Kemija danes 2, delovni zvezek
        Izbrane učne vsebine iz poglavja Kisline, baze in soli
         Izbrane učne vsebine iz poglavij Organske kisikove spojine in Množina snovi
        
 Napotki k delovnemu zvezku
       (1. poglavje, 2. poglavje, 3. poglavje, 4. poglavje)


                                                                                       
Učbenik Kemija danes 2 je potrjen po novih učnih načrtih in ga lahko še naprej 
uporabljate pri pouku.

Da bi premostili težavo glede vrstnega reda obravnave posameznih sklopov,
objavljamo poglavja iz učbenikov.

  Kemija danes 1, učbenik
6. poglavje: Ogljikovodiki

  Kemija danes 2, učbenik
1. poglavje: Kisline, baze in soli
4. poglavje: Količinski odnosi

   
 
KEMIJA DANES – UČENJE Z NALOGAMI

Zbirka nalog za 8. in 9. razred

Saša A. Glažar, Mojca Graunar, Barbara Modec, Barbara Šket, Boris Šket

 


 

V eni knjigi so zbrani zgledi in naloge z rešitvami za učne sklope 8. in 9. razreda.
Vključene so tudi pregledne naloge, ki povezujejo učno snov različnih sklopov,
in naloge za poglobljeno znanje. Zbirka je primerna za:

·         sprotno učenje,

·         utrjevanje učne snovi in pripravo na pisne preizkuse med šolskim letom,

·         pripravo na NPZ in tekmovanja iz kemije.

 

ISBN 978-86-341-3645-6

184 strani

 

 

KEMIJA ZA DEVETLETKO

Zbirka testnih nalog za 8. in 9. razred

Darko Dolenc, Barbara Modec

 

  Slika produkta Kemija za devetletko, zbirka nalog                                 .

 

Kratka zbirka testnih nalog za utrjevanje znanja in pripravo na pisne preizkuse znanja vsebuje:

·         244 nalog z rešitvami,

·         vse vrste nalog, ki se pojavljajo v pisnih preizkusih.

Zbirka je primerna za pripravo na NPZ iz kemije.

 

ISBN 978-86-341-4207-5

64 strani

 

 

KEMIJA DANES  – SLIKOVNO GRADIVO

E-gradivo

Didaktična zasnova: Mojca Graunar

 
Slikovno gradivo iz učbenikov Kemija danes 1 in Kemija danes 2 v obliki prosojnic PPT. Fotografije, risbe in preglednice podatkov so opremljene z oznakami in s pojasnjevalnim besedilom. Učitelju je e-gradivo v pomoč pri izvedbi pouka, saj lahko ob svoji razlagi prosojnice projicira na zaslon, zmanjša pa se tudi potreba po nošenju učbenikov v šolo.


        


Več informacij o gradivu in nakup v rubriki E-gradiva.


   
  Druga učna gradiva
  Periodni sistem elementov, obojestranska zgibanka

Nina Dekleva, Saša A. Glažar, Andrej Šmalc 


Glavni podatki o elementih: simbol, vrstno (atomsko) število, relativna atomska masa opredelitev elementa kot kovina, nekovina ali polkovina.

V slikovnem periodnem sistemu pa še: agregatno stanje elementa pri sobni temperaturi, nahajanje v naravi (kot element, kot spojina ali kot element in spojina) ter uporaba elementa oziroma njegove spojine. Sličica pri vsakem elementu prikaže značilno uporabo elementa oziroma njegove spojine.


Modra pomoč – Kemija OŠ, 8. in 9. razred, zgibanka

Tjaša Kampos, Violeta Stefanovik

 

Učna snov kemije za 8. in 9. razred v 19 shematskih prikazih:
kratki povzetki, risbe modelov, preglednice in diagrami; periodni sistem elementov.

Odličen pripomoček za hiter pregled učne snovi. 

  
 Atom in periodni sistem                            Maščobe in mila

   
  Dodatne vsebine
   
  Za brezplačen dostop do  navedenih vsebin spodaj in vzorčnih strani iz prenovljenega učbenika Kemija danes 1 se je potrebno registrirati v rubriki
Vedežev e-paket. 
   


Letna priprava za 8. razred po po posodobljenem učnem načrtu in 
prenovljenem delovnem zvezku

Letna priprava za 9. razred po posodobljenem učnem načrtu in 
prenovljenem delovnem zvezku
Dnevne priprave po prenovljenem UN:
- Kisline, baze in soli
Predlog letne učne priprave za 8. razred po poglavjih,
po učbeniku Kemija danes 1 (4 in 56)                        

Kemija danes - učenje z nalogami, izbrane vsebine (7 in 8)


Predlog letne učne priprave za 9. razred po poglavjih,
po učbeniku Kemija danes 2 (1, 3, 4, 5)          

 
Podatki o gradivu
Prenovljeni učbenik 2016
Avtorji: mag. Mojca Graunar, mag. Mojca Podlipnik, Jona Mirnik
V postopku potrjevanja

Učbenik
Avtorji: mag. Alenka Gabrič, prof. dr. Saša Aleksij Glažar, mag. Mojca Graunar, mag. Milica Slatinek Žigon
Potrjeno: po novih učnih načrtih!

Prenovljeni delovni zvezek
Avtorji: prof. dr. Darko Dolenc, mag. Mojca Graunar, doc. dr. Barbara Modec

Recenzenti
prof. dr. Primož Šegedin, prof. dr. Slovenko Polanc, Violeta Stefanovik

Sorodna gradiva
Kemija danes 1
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov