Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Naravoslovje in tehnika Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

RAZISKUJEMO IN GRADIMO 4
Učni komplet za naravoslovje in tehniko za 4. razred 
 
                  
   
učbenik                                              delovni zvezek                   samostojni delovni zvezek - novo
                                                                                                                        

                                       

   Nakup!                      Nakup!


Sodobno zasnovan učni komplet
je v celoti usklajen s posodobljenim učnim načrtom in temelji na konstruktivističnem pristopu in izkustvenem učenju. Učence seznanja s cilji učenja, kar omogoča osmišljeno
učenje in posledično vodi do usvajanja predpisanih standardov.


Odlike prenovljenega učbeniškega kompleta:

-
enotna in pregledna zgradba
- pomembna vsebina in zanimivosti so označeni z grafičnimi elementi
- spodbujanje aktivnega učenja prek dejavnosti: Naredi vajo – dodatne naloge za utrjevanje
  in ponavljanje
- sodobna likovna podoba
- dodane medpredmetne vsebine


Značilnosti učbenika:

-
besedilo je razdeljeno na strnjena poglavja
- na začetku vsakega poglavja je motivacijsko besedilo
- na koncu poglavij so dodane medpredmetne vsebine – Utrjujemo-povezujemo
  (medpredmetna  povezava, ponovi, razmisli, odgovori)
 

Delovni zvezek
Vaje dopolnjujejo vsak naslov iz učbenika. Z dejavnostmi
razvijati za raziskovanje in naravoslovje značilne 
procese in postopke:
-
zbiranje, urejanje in branje podatkov,  
-
primerjanje, razvrščanje, uvrščanje,
-
merjenje, načrtovanje raziskave,
-
postavljanje hipotez, izvajanje poskusov itd.

Raziskujmo in gradimo 4 - Sklep o potrditvi učbenika
   
 
RAZISKUJEMO, GRADIMO 4
Učbenik za naravoslovje in tehniko v 4. razredu osnovne šole
                    
 
              
učbenik                                                      

Učbenik Raziskujemo, gradimo 4 je potrjen po novih učnih načrtih in se sme še naprej nemoteno uporabljati pri pouku do nadaljnjega.


Dodatne vsebine 
  Za brezplačen dostop do spodaj navedenih gradiv se je potrebno
registrirati v rubriki
Vedežev e-paket.


Letna priprava po prenovljenem UN

Dnevne priprave: 1-33, 33-53  in 54-105 prenovljenem UN             
                                                                           
   
Letna priprava po UN z medpredmetnimi vsebinami 2016/2017 - novo
Dnevne/urne  priprave po UN z medpredmetnimi vsebinami 2016/2017 - novo
   
  Učni listi - navodila za poskuse    - na voljo
Električni krog
Prepustnost tkanin
Pretakanje tekočin
Svetloba in senca
Trdnost mostu
Predstavitveni letak za gradiva Raziskujemo in gradimo - za 4. in 5. razred
Tipične strani iz prenovljenega učbenika Raziskujemo in gradimo 4

 
Podatki o gradivu
Učbenik
Avtorji: Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič
Obseg: 128 strani

Delovni zvezek
Avtorji: Darja Skribe Dimec, Ana Gostinčar Blagotinšek, Franko Florjančič
Obseg: 104 strani
Sorodna gradiva
Raziskujemo in gradimo 5
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov