Pojdi iskat
eGradiva Predstavitve Dejavnosti Od A do Ž
/ Gradiva za osnovno šolo / Naravoslovje Pišite nam Tiskaj stran
Gradiva za osnovno šolo
Dodatki in spremembe
Naša ulica
Novo 4. in 5.
PREDSTAVITVE IN DOGODKI
Predstavitve/dogodki
Svetovanja
 Arhiv dogodkov 

UČNA GRADIVA
Pravkar izšlo
V pripravi
Katalog gradiv

INFORMACIJE
Potrditve
 Recenzije
 Vprašajte nas

E-NOVICE
DZS

EPI BRALNE ZNAČKE

Domov
Kontakt
E-revija

AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2
Novi učni komplet za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole
                                                                                                                 
       
                                              
učbenik                                             delovni zvezek 
  
Nakup!                                          Nakup!   

          Učbenik nadaljuje vertikalo za pouk naravoslovja v 7. razredu. Poglavja v učbeniku sledijo sklopom novega učnega načrta za 7. razred: Snovi, Energija, Živa narava, Vplivi človeka na okolje. Zajeti so cilji za obvezna in izbirna znanja.

Učbenik Aktivno v naravoslovje 2 je potrjen.

Za lažje delo z novim učbenikom objavljamo poglavje 5.GRADBENI TIPI IN RAZVRŠČANJE ŽIVALI.
 
       

Učbenik ima podobno strukturo kot učbenik za 6. razred. Poglavja so iz kratkih učnih enot:

·         razlaga na konkretnih primerih; besedilo s poudarjenimi glavnimi pojmi; nazorne risbe in fotografije;

·         vključene so kratke dejavnosti Naredi (kratek poskus ali vprašanje) in zanimivosti, ki popestrijo ali nadgradijo znanje;

·         na koncu vsake učne enote so vprašanja za razmislek o učni snovi Razmisli in odgovori ter povzetek učne snovi;

·         na koncu vsakega poglavja so ključni pojmi in preizkus znanja;

·         odgovori na vprašanja iz učbenika bodo objavljeni na tej spletni strani
 

Več dejavnosti in nalog za utrjevanje najdete v novem delovnem zvezku. V njem so tudi poskusi in naloge z oznako e-vsebine. Če čas dopušča, jih lahko učitelj vključi v pouk, nekatere pa lahko učenci naredijo za domačo nalogo.


e-gradiva

       Dodatne vsebine    
  Preizkusi svoje znanje (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
Gradivo iz učbenika za učitelje - odgovori na vprašanja Razmisli in odgovori 
od 1. do 11. poglavja
   
  Poskusi in naloge v delovnem zvezku z oznako (klikni na) 
Gradivo iz delovnega zvezka za učitelje
 - odgovori na vprašanja
od 1. do 11. poglavja
   
  Dnevne priprave in razporeditev vsebin po učnih urah 2013/2014    
  Primeri letnih priprav (1, 2, 3) - 2012/2013
razlikujejo se po strukturi in razporeditvi učne snovi.
 
  Učna enota 1.2. - Čiste snovi so elementi in spojine  
  Iz recenzij     

 
Podatki o gradivu
Avtorji učbenika
prof.dr. Andrej Šorgo, prof.dr. Boris Čeh, doc.dr. Mitja Slavinec

Avtorji delovnega zvezka
prof.dr. Andrej Šorgo, prof.dr. Boris Čeh, doc.dr. Mitja Slavinec
Recenzenti
prof.dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Sonja Škornik, prof. dr. Primož Šegedin, prof. dr. Ivan Gerlič, dr. Barbara Šket
Sorodna gradiva
Aktivno v naravoslovje 1
• več
© DZS, d. d., (2008 - 2011) | Pravna obvestila | Kolofon | Nagradne igre | Pogoji oglaševanja | Politika piškotkov